شرکت پزشکی آتی پی

نمایشگاه مالزی

شرکت تیم آتی پی


تیم آتی پی در کنفرانس دستکش خانگی و نمایشگاه مالزی، به نام MARGMA شرکت کرده بود، به دعوت شرکت WearSafe ،

اینتاچ

موفقیت شرکت


شرکت آتی پی جایزه بهترین رشد فروش برای دستکش جراحی INTOUCH از WEAR SAFE (مالزی) SDN BHD دریافت کرده است.

بیشترین فروش دستکش جراحی 2014

قدردانی از شرکت آتی پی


تقدیر شرکت تاپ گلاو از شرکت آتی پی بابت بیشترین فروش سال 2014

توزیع کننده انحصاری

در تجلیل شرکت آتی پی


در راستای تجلیل از شرکت آتی پی به عنوان توزیع کننده انحصاری دستکش های جراحی اینتاچ از شرکت بین المللی کوسان.

ارتباط با ما