سال 1402 مبارک


در آخرین روزهای اسفند، اعضای خانواده آتی پی در کنار هم فرا رسیدن عید باستانی را به گرمی جشن گرفتند.

2

میلاد همکار آبان ماهی


تقارن زادروز و تودیع همکار عزیزمان را صمیمانه در کنار هم جشن گرفتیم و آرزوی موفقیت و سلامتی برای ایشان بدرقه راهشان شد.

میلاد همکاران مرداد ماهی


میلاد دوستان و همکاران عزیز مرداد ماهی را به شادی درکنار هم، جشن گرفتیم و بابت عضویت در این خانواده‌‌ی بزرگ به خود میبالیم.

نمایشگاه بین المللی مالزی

شرکت در نمایشگاه بین المللی مالزی


تیمی از شرکت آتی پی به دعوت کمپانی WearSafe، یکی از برترین تولیدکننده‌های دستکش دنیا در کنفرانس و نمایشگاه دستکش مالزی (MARGMA) در شهریور 1395شرکت نمود.
شرکت تیمی از شرکت پزشکی آتی پی در کنفرانس و نمایشگاه دستکش مالزی

اینتاچ

کسب لوح پرفروش ترین دستکش جراحی از نمایشگاه بین المللی مالزی


شرکت آتی پی در کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی دستکش کشور مالزی (MARGMA) در شهریور 1395 از میان شرکت کنندگان سراسر دنیا نایل به دریافت لوح بیشترین رشد فروش پایدار دستکش جراحی اینتاچ گشت.
دریافت لوح بیشترین فروش دستکش اینتاچ در نمایشگاه و کنفرانس کشور مالزی